Meridiánová masáž (APM)

meridiánová masáž - ilustrační obrázek

Meridiánová masáž je ve světě běžně známá jako Akupunkturní masáž dle Willyho Penzela (Akupunkt-Massage nach Willy Penzel nebo ve zkratce APM nach W. Penzel). APM je technika, která vychází z poznatků klasické čínské medicíny, jejíž základem jsou tisícileté poznatky ohledně akupunkturních drah a bodů. W. Penzel při své práci učinil unikátní objev – zjistil, že dráhy jsou jako elektrický vodič a akupunkturní body fungují jako vypínače. Pokud je vodivost dráhy porušena, vypínač nefunguje. Z toho vyplývá, že pro dosažení kvalitních účinků terapie je nutné stimulovat dráhy i body. Díky tomuto je APM účinnější než jakýkoli jiný způsob práce s energií a metoda se tak stává kompletním řešením energetického oběhu člověka.

V APM lze ošetřit úplný energetický oběh. Využití znalostí tradiční čínské medicíny dává možnost specifickým postupům pro každou změnu zdravotního stavu.

Překážka v energetickém systému je dle APM i jizva. Jizvy na těle i na duši jsou hrází, která brání energii protékat drahami. APM určuje správný způsob péče o jizvy z hlediska energie.

Akupunkturní masáž

Willy Penzel - autor metody Akupunkturní masáž

Akupunkturní masáž dle W. Penzela (APM) má své kořeny v čínské tradiční medicíně, ale byla vyvinuta v Německu v 50.- 60. letech minulého století. Willy Penzel byl původním povoláním stavební lodní inženýr. V době, kdy mu onemocněla žena těžkou jaterní nemocí, začal se věnovat studiu akupunktury a nakonec se ve věku 40 let vyučil masérem.

Od začátku byl značně omezen německou legislativou, podle které směl jehly používat pouze lékař. Vypracoval proto techniku speciální masáže, kterou nazval Akupunkt-Massage / Akupunkturní masáž dle Willyho Penzela. Z východní teorie převzal učení o energii, mystický podtext pominul. Celý systém tak značně zjednodušil, složitá empirie je prezentována srozumitelnou a jednoduchou formou.

Nad vchodem do Penzelova institutu v Heyenu visí heslo: "Zachovejte APM vždy jednoduchou!"

Stručný popis

Veškerá existence skutečnosti je dána vzájemnou harmonií dvou pólů, kladného jangu a záporného jinu. Známým zobrazením tohoto vztahu je nomáda.

Oba póly jsou spolu spjaty a model je principem všech procesů v kosmu. Vyváženost mezi nimi není statická, ale dynamická a je výrazem zdraví. Přemíra jinu se mění v jang a opačně přemíra jangu v jin. Z napětí mezi jangem a jinem vzniká životní síla, energie čchi, která proudí ve všem živém.

Meridiány tvoří dohromady energetický oběh. Energie (čchi) proudí v přesně určených drahách a časovém pořádku, stává se součástí jednotlivých orgánů, oživuje je a udržuje v činnosti a vzájemné harmonii.

Indikace

Pro masáže je obecně indikován každý, kdo je doporučen na fyziatrické oddělení k aplikaci fyzikální léčby nebo kdo je doporučen k léčbě akupunkturou. Proto zde můžeme nahlédnout do indikačního listu pro akupunkturu, kterou doporučila světová zdravotnická organizace (WHO):

 • onemocnění respiračních cest
  akutní sinusitida, akutní rhinitida, onemocnění z nachlazení, akutní tonsilitida, akutní bronchitida, astma bronchiale
 • oční onemocnění
  akutní konjunktivitida, centrální retinitida, myopieu dětí, katarakta
 • onemocnění ústní dutiny
  bolesti zubů, bolesti po extrakci zubu, gingivitis, akutní a chronická pharyngitis
 • onemocnění gastrointestinálního traktu
  esophagus a kardiospasmus, singultus, gastroptóza, akutní a chronická gastritida, hyperacidita žaludecní, chronický ulkus duodena, akutní achronická colitida, akutní bakteriální dyzentérie, obstipace, diarhoe, paralytický ileus
 • neurologická a ortopedická onemocnění
  Bolesti hlavy, migréna, neuralgie trigeminu, paréza nervi facialis, parézy po cévních onemocněních mozku, periferní neuropatie, poliomyelitida, neurogenní dysfunkce močového měchýře, enuresis nocturna, interkostální neuralgie, syndrom rameno-ruka, periarthritis humeroscapularis, tenisový loket, ischialgie, lumbalgie, revmatoidní artritida.
 

Účinek meridiánové masáže

meridiánová masáž

Pracujeme-li pouze s body, je efekt rychlý, ale většinou krátkodobý. Penzel je toho názoru, že je nejprve vhodné připravit celý energetický oběh pomocí masáže. Nejprve uvolnit různé bariéry a omezení oběhu a teprve potom doladit celou situaci aplikací bodů. Můžeme si to přirovnat k situaci, kdy se snažíme rozsvítit žárovku a kabel ve zdi bude přerušený. Pokud si představíme vypínač jako akupunkturní bod, k rozsvícení žárovky nedojde, protože dráha (kabel) není v pořádku.

Požadavek vyrovnané statiky v oblasti nohou a pánve jako předpoklad pro úspěšné napravení případných poruch páteře posunuje Penzelovo učení úspěšně i do současnosti a jeho mobilizační techniky jsou rovnocenné ostatním metodám.

 

Ceník procedur

 
 
 
Masáže Regenerace - úvodní stránka
 
 
© webdesign econtrol.cz 2023