Masáž wellness

masáž wellness

Využití této techniky se opírá o filozofický základ kombinovaný s masážní technikou. "Masáž wellness" může mít v sobě zahrnutou metodu "Vnitřní ticho". Byl proveden výzkum na mužích a ženách, který prokázal navození alfa rytmu mozkových vln a zlepšení kvality života.

Masáž rychle a bez nutnosti nacvičování navozuje stav podobný meditaci a přináší blahodárný léčebný alfa rytmus mozkových vln. Klient sám na sobě může pocítit léčebnou moc "Vnitřního ticha". Jedná se o přímý prožitek starodávných slov mnoha filozofů, kteří se snažily o popsání nádherného blaženého "Ticha".

"Ticho", které lze při této masáži prožít, je "Tichem", které nám dělá dobře. Masáž zahrnuje hmaty vyvinuté Mgr. Janou Váňovou k lepší relaxaci a navození alfa rytmu mozkových vln. Autorkou určený postup masáže postupně uvolňuje psychické i fyzické napětí až nastane alfa rytmus mozkových vln.

Krátký článek je možno naleznout v časopise Acta salus vitae 2017/2. V článku je popsáno srovnání mezi masáží a využitím metody "Vnitřní ticho". Výzkum prokázal, že kombinací "Masáže wellness" a metody "Vnitřní ticho" dojde k navození alfa rytmu a k výraznějšímu zlepšení kvality života.

 

Ceník procedur

 
 
 
Masáže Regenerace - úvodní stránka
 
 
© webdesign econtrol.cz 2024